Nowo¶ci

:: Wydanie ¦wi±teczne

 20.12.2003 | alex
¦więta, ¶więta, ¶więta... Temat newsa ¶wi±teczny, chociaż jeszcze parę dni do ¶wi±t, ale ja juz wyjeżdżam w poniedziałek z rana i niestety nie bedę miał dostępu do interentu przez dłuższy czas, tzn. przed Sylwestrem powinienem wrócić... tak s±dzę...
Dobra pocz±tek jak zwykle zajmuj± moje sprawy... a sorry, że tyle dni nie wrzucałem newsów, ale nie miałem czasu i pomysłów. Dobra juz przechodzę do tematu.
¦więta w Roswell. Jak wam sie podobało pokazywanie ¶wi±t w Roswell. Były tego aż dwa odcinki : "The Miracle" i "Samuel Rising". Muszę przyznać, że ten odcinek pierwszy mi się bardziej podobał. Po prostu inna atmosfera i w ogóle. No i jescze kwestia Boga. Dziwne dla mnie troche jest to, że tak dziwnie mówia o Bogu, może dlatego, że jestem katolikiem chociaż nie praktykuj±cym (podobno nie ma czego¶ takiego) i trochę mnie raż± niektóre teksty (teraz nie pamiętam jakie, ale napewno jakie¶ s± bo ma takie uczucie).
A wy jak oceniacie ¶więta w Roswell. Podobaj± się wam? A może nie? Wiem, że niekażdy jest w naszym kraju katolikiem (i nigdy tego nie potępiałem), ale nie szkodzi mu się wypowiedzieć :)
No i wła¶nie Isabel w roli Gwiazdkowej Faszystki!!! Miodzio nad miodami.

Dodaj komentarz


Wasze komentarze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8 | Następne

That's a shrewd asenwr to a tricky question
~NzFzystDZlIe

Je komt nu toch iets te vaak naar mijn smaak met tu-quoque argumenten. Dat is op zich al veeirrpelwjk want het is een schijnargument. Als er c3a9c3a9ntje door rood rijdt, dan mogen we volgens dat argument allemaal door rood rijden. Nee dus. Eerst kom je met Einstein en nu weer Wiles. Maar Wiles' geschiedenis kun je niet vergelijken met Roos Vonk. En niet alleen omdat een gigantische wetenschappelijke prestatie wordt vergeleken met een 13-in-een-dozijn-resultaatje, maar ook omdat jouw verhaal niet klopt. (1) Andrew Wiles wilde er de pers niet bij hebben op het congres in Cambridge. Hij had drie time-slots van twee uur om te vertellen waar hij mee bezig was. Nergens beweerde hij dat hij de laatste stelling van Fermat ging bewijzen. Het ging over nieuwe inzichten in het vermoeden van Taniyama en Shimura uit de jaren vijftig, dat zegt dat twee abstracte mathematische objecten (elliptische krommen en modulaire vormen) eigenlijk dezelfde zijn. Bijna het zelfde zou al een sensatie zijn, maar zeker 100% hetzelfde, want dat bewees tevens de laatste stelling van Fermat.Bij de laatste lezing zag het zwart van de wiskundigen omdat men voelde dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren. Pas daarna kreeg de pers er lucht van. (2) Het cruciale laatste stuk van het bewijs was al eerder getest in een seminar van een aantal maanden, maar niemand zag toen de fout. Ook Nick Katz niet die er al die tijd bij was.(3) Het bewijs was 200 pagina's. Het werd in de review, zomer 1993. in zessen verdeeld over zes reviewers. Nick Katz kreeg opnieuw hetzelfde cruciale stuk te beoordelen en vond nu wel de niet te repararen fout (samen met een Franse onderzoeker). (4) Dat stuk is uiteindelijk vervangen door een redenering die wel klopte, en ook beknopter was. Het uiteindelijke bewijs was altijd nog 150 pagina's. (5) Het ging dus niet om c3a9c3a9n bewijs van c3a9c3a9n stelling, maar om een heel stuk nieuwe wiskunde, dat ook zonder die laatste stap naar het bewijs van de stelling van Fermat enorm belangrijk is. [Fermat's Last Theorem, Simon Singh, 1997].
~AgZxBEnVapjlGy

TO SKANDAL !!! ROSYJSKI MAK FA SZUJE WYNIKI BADAĹ„ ??? ROSYJSKA KOMISJA MAK, KTf3RA BADA PRZYCZYNY KATASTROFY JEST ZAINTERESOWANA UKRYCIEM EWENTUALNEJ AWARII CZY NIEPRAWID OWEGO DZIA ANIA SAMOLOTU I JEGO WYPOSAĹ»ENIA PONIEWAĹ» WCZEĹšNIEJ NADZOROWA A MODERNIZACJÄ™ SAMOLOTU W ROSJI!!! PRZYPADKI FA SZOWANIA WYNIKf3W BADAĹ„ PRZEZ MAK MIA Y MIEJSCE PRZY OKAZJI BADANIA PRZYCZYN INNYCH KATASTROF !!! NIE WIADOMO NAWET CZY ROSYJSCY KONTROLERZY BYLI TRZEĹ»WI! NIE WIADOMO CZY PRZEPROWADZONO SEKCJE WSZYSTKICH ZW OK, PRZY SEKCJACH NIE BY O POLSKICH PROKUPOLSKI RZ D K AMIE! ZAMACHU NIE MOĹ»NA WYKLUCZYć! NIE MAMY CZARNYCH SKRZYNEK ANI INNYCH WAĹ»NYCH DOWODf3W! Strona polska nie ma wraku saomlotu, a on jest konieczny do kategorycznego wykluczenia zamachu powiedziaĹ‚ w Radiu ZET RafaĹ‚ Rogalski, peĹ‚nomocnik rodzin ofiar katastrofy.Prokuratura w Warszawie bada remont saomlotu i jego okolicznoĹ›ci. Na ostateczne wnioski musimy poczekać powiedziaĹ‚ pĹ‚k Jan Artymiak z Naczelnej Prokuratury Wojskowej.ZARAZ PO KATASTROFIE PREZYDENT MIEDWIEDIEW ZAPAWNI , Ĺ»E POLSCY PROKURATORZY BÄ™D UCZESTNICZYć W ĹšLEDZTWIE NA Rf3WNYCH PRAWACH!!! RZ D POLSKI Z PREMIEREM TUSKIEM DOPROWADZI DO TEGO, Ĺ»E W ROSJI NIE MA Ĺ»ADNEGO POLSKIEGO PROKURATORA! MIMO OBIETNIC PREZYDENTA MIEDWIEDIEWA I PUTINOWSKIEGO POKLEPYWANIA JAKIM SZCZYCI SIÄ™ POLSKI PREMIER DONALD TUSK RZ D POLSKI NIE POTRAFI DOPROWADZIć ANI DO ZWROTU POLSCE SZCZ TKf3W SAMOLOTU ANI CZARNYCH SKRZYNEK ANI Ĺ»ADNYCH INNYCH WAĹ»NYCH DOWODf3W. ROSYJSKA KOMISJA MAK, KTf3RA BADA PRZYCZYNY KATASTROFY JEST ZAINTERESOWANA UKRYCIEM EWENTUALNEJ AWARII CZY NIEPRAWID OWEGO DZIA ANIA SAMOLOTU I JEGO WYPOSAĹ»ENIA PONIEWAĹ» WCZEĹšNIEJ NADZOROWA A MODERNIZACJÄ™ SAMOLOTU W ROSJI!!! NIE WIADOMO NAWET CZY ROSYJSCY KONTROLERZY BYLI TRZEĹ»WI! NIE WIADOMO CZY PRZEPROWADZONO SEKCJE WSZYSTKICH ZW OK, PRZY SEKCJACH NIE BY O POLSKICH PROKURATORf3W, NIE WIADOMO NAWET CZY W TRUMNACH S W AĹšCIWE ZW OKI, POLSCY PILOCI Z JAKA-40 TWIERDZ , Ĺ»E ROSYJSKIE STENOGRAMY S FA SZYWE! CZEGO BOI SIÄ™ RZ D ??? DLACZEGO RZ D ODMf3WI SKORZYSTANIA Z POMOCY W BADANIU I ĹšLEDZTWIE ZE STRONY MIÄ™DZYNARODOWYCH ORGANIZACJI LOTNICZYCH I NIEZALEĹ»NYCH EKSPERTf3W??? Komisja Millera nielegalna! DYMISJA P K. EDMUNDA KLICHA BEZPRAWNA! Premier Donald Tusk nie miaĹ‚ prawa zdymisjonować pĹ‚k. Edmunda Klicha i powoĹ‚ać ministra Millera!ZmieniajÄ…c bezprawnie rozporzÄ…dzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadkf3w Lotniczych Lotnictwa PaĹ„stwowego dodano 2a w brzmieniu: W przypadku badania przez KomisjÄ™ wypadku lub powaĹĽnego incydentu lotniczego zaistniaĹ‚ego z udziaĹ‚em Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, MarszaĹ‚ka Sejmu, MarszaĹ‚ka Senatu lub Prezesa Rady Ministrf3w, a takĹĽe w innej szczegf3lnej sytuacji, powoĹ‚anie przewodniczÄ…cego i czĹ‚onkf3w Komisji, o ktf3rych mowa w ust. 2, nastÄ™puje w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrf3w ! Donald Tusk jako premier (inaczej Prezes Rady Ministrf3w) uzgodniĹ‚ to co chciaĹ‚ i w myĹ›l zmienionych ad hoc przepisf3w stosownie do tego uzgodnienia szef MON na przewodniczÄ…cego Komisji Badania Wypadkf3w Lotniczych Lotnictwa PaĹ„stwowego powoĹ‚aĹ‚ ministra Jerzego Millera.Pana pĹ‚k. Edmunda Klicha uczyniono akredytowanym przedstawiielem polskiego rzÄ…du przy rosyjskiej komisji MAK [MieĹĽgosudarstwiennyj Awia-cionnyj Kamitiet - MiÄ™dzypaĹ„stwowa Komisja Lotnicza], ktf3ra bada katastrofÄ™, tej samej, ktf3ra nadzorowaĹ‚a modernizacjÄ™ polskiego saomlotu Tu-154M Lux nr boczny 101 przeprowadzanÄ… w Rosji od 20 maja do koĹ„ca listopada 2009 r. A wiÄ™c jak zwaĹ‚ tak zwaĹ‚ pĹ‚k. Edmund Klich jest wiÄ™c teraz w Rosji sam ze swoim notatnikiem a polska komisja (KBWL LP), w osobach polskich ekspertf3w podlega ministrowi Jerzemu Millerowi Z ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych wynika, ĹĽe komisja kierowana przez ministra Jerzego Millera zostaĹ‚a powoĹ‚ana z naruszeniem prawa co oznacza, ĹĽe jest nielegalna i kaĹĽde jej ustalenie jest nielegalne.Zgodnie z ustawÄ… Prawo lotnicze komisjÄ™ mf3gĹ‚ powoĹ‚ać tylko minister obrony w porozumieniu z szefem MSWiA a dzieĹ„ przed powoĹ‚aniem komisji szef MON wydaĹ‚ rozporzÄ…dzenie, w ktf3rym kompetencje te przekazaĹ‚ premierowi. Zdaniem konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja z UMCS w Lublinie to 1eraĹĽÄ…ce naruszenie konstytucji1d gdyĹĽ rozporzÄ…dzenie nie moĹĽe zmieniać przepisf3w ustawy! Jego zdaniem moĹĽe to stanowic podstawÄ™ do poiÄ…gniÄ™cia premiera, do odpowiedzialnoĹ›ci przed TrybunaĹ‚em Stanu.Zdaniem ekspertf3w z Biura Analiz Sejmowych (BAS) ten bĹ‚Ä…d grozi uznaniem efektf3w prac komisji Millera za niewaĹĽne. MoĹĽe tak orzec TrybunaĹ‚ Konstytucyjny. 13 Jestem pewien, ĹĽe znajdziemy grupÄ™ 50 chÄ™tnych posĹ‚f3w, by tÄ™ sprawÄ™ zaskarĹĽyć 13 mf3wi Jerzy Polaczek, ktf3ry wnioskowaĹ‚ o takÄ… opiniÄ™ BAS.RzÄ…d natomiast i pewny siebie, wszystkowiedzÄ…cy premier idÄ… w zaparte, krytyczne opinie nazywajÄ…c niepowaĹĽnymi. Opinie renomowanych prawnikf3w sÄ… jednaj jednonaczne to, raĹĽÄ…ce naruszenie konstytucji1d rzÄ…d w sprawie katastrofy smoleĹ„skiej nie robi nic, a jeĹ›li juĹĽ coĹ›, to ¼le i niezgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym prawem a nawet niezgodnie z KonstytucjÄ…!
~iViWbhHneYNtsjiAG

Przeczytalam dldoaknie poprzednie posty i przypomnialo mi sie, ze te swietliki, ktore Pomarancza tak pieknie nazwala tionami tez widze, czesto sa pojedyncze czasem kilka, juz sie do nich przyzwyczailam, ze nie zwracam na nie uwagi, czasem jest to niewielka kula swiatla, ktora udaje mi sie uchywcic katem oka.Ostatnio do budzenia (ktos- cos ) uzywa u mnie dosc milego rodzaju dzwonka ( w realu nie znam tego dzwonka), kiedy np. mam cos do zrobienia , dzwoni budzik a ja go wylaczam zeby jeszcze pospac a to, co jest do zrobienia jest wazne to po jakims czasie odzywa sie ten dzwonek, jest dosc przyjemny ale na tyle natretny, ze po jakims czasie wstaje i okazuje sie, ze to byl najodpowiedniejszy moment, bo potem byloby stresujaco. Kiedys ten ktos-cos byl mniej mily, budzenie odbywalo sie wolaniem mojego imienia a jak nie reagowalam to okropny dzwiek budzika (nieistniejacego), a jak to nie pomoglo to bylo stukanie w tyl lozka, tak wyrazne jakby ktos rzeczywiscie stal za lozkiem i walil w nie piescia. Na pewno wiele osob ma budzenia w roznej formie, kiedy czesto sie to dzieje to staje sie normalka.
~jsNejrzgjNhmqMHO

Mancer dkizei za odp. mam nadzieje, ze to przeczytasz co pisze teraz. Pisales w Kodzie o dzialaniu, ze to facet ma to robic, ale nie bylem pewny, czy tez o zapraszanie za kazdym razem dziewczyny tez. Nie sadzilem, ze dziewczyna nigdy sama nie zaproponuje spotkania (nigdy nawet tego nei mialem). To tak wyglada jakby nie byla zainteresowana albo mzoe po prostu czeka az ja to zrobie ? Randka byla wg mnie idealnie udana jako pierwsza odkad mam profil w internecie, bo to byla randka z dziewczyna z int. Pierwsza udana randka, od poczatku robilem eskalacje i doszlo do tego, ze sprobowalem ja pocalowac ona udawala niedostepna tak jakby nie wiedziala po co zblizam do niej usta. Pozniej ponownie proba pocalunku i sie udalo byl to taki lekki niestety nie zdazylem pierwszy go przerwac tylko ona i pomyslalem, ze musze ja pocalwoac ponownie tak, zebym to ja go skonczyl. Kolejnym razem (wtedy juz mi siedziala na kolanach) udalo mi sie ja pocalowac juz tak bardziej z jezykiem i wtedy to ja go zakonczylem chociaz oczywiscie nie chcialem. Oczywiscie podczas spotkania caly czas robilem eskalacje jak w Kodzie i rozmawialismy obie i okazalo sie, ze mamy kilka wspolnych filmow, jedzenie tez itp. na sanym koncu spotkania na pozegnanie byl calus w usta (calus nie pocalunek). Zastanawiam sie czy na drugie spotkanie mozna ja wziac do siebie do domu wymyslajac jej logiczne wytlumaczenie, ze na herbate ? Oczywiscie nie bedzie bzykania tylko rzeczywiscie herbatka i mile spedzanie czasu. A w domu dlatego, ze na zewnatrz jest brzydko.
~UqbHWyrktpLBr

Witam ozspie moje przygody z czakrami w oob , kiedys spotkalam ciekawego znajomego ktory zdradzil sie, ze zajmuje sie bioenergia, ja mu opowiedzialam ze w moim filmie chodzi o wybor sercem, powiedzial w srodku mojego wywodu -Aaaa serce, jakby cos stwierdzil albo postawil tajemnicza diagnoze ktorejs nocy wszedl niefizycznie do mojego pokoju i polozyl mi reke na sercu, a mnie opanowalo cudowne uczucie jakby nagle z serca w kazdym kierunku zaczelo cos plynac przez wszystkie mozliwe rozgalezienia, jakby tak na codzien plynely sobie tylko glownym nurtem, a teraz okazalo sie ze sa bardzo krzaczasto rozrosniete. Uczucie bylo wspaniale i nie do zapomnienia, dlatego przy okazji jak go spotkam, opowiedzialam mu o tym, ale on najwyrazniej nie byl tego swiadomy bo sie zdziwil. Innego czasu podobal mi sie bardzo pewien moj kolega i on tez pojawial sie niefizycznie ,przychodzil i siadywal na brzegu lozka, raz natomiast jak przyszedl stalo sie cos niesamowitego, kazda z czakr jakby wyrosla z ciala na wysokosc 50 cm i poklei sie otwierala, uczucie bylo niesamowite i tez niezapomniane, piekne. Najpiekniejszy pocalunek jaki w ogole przezylam mial miejsce tez nie w realu, bylo to niesamowite uczucie ,nieziemskie ,cos takiego jakby istniala czakra (na pewno istnieje) pod gorna warga albo nad gornymi przednimi zebami ,ktora zaczela pulsowac ,z niej przez cialo tylem biegl dlugi kanal, a uczucie blogosci rozlewalo sie po calym ciele.Jeszcze caly dzien po przebudzeniu czulam jak mi tam pulsuje! Z wydarzen w realu przypominam sobie,niesamowite spotkanie w muzeum ksiazecy mlyn w Lodzi, byla tam taka wystawa dosc nudna ale ,klasyka w sztuce wspolczesnej -przedmioty fotografowane byly podpisane jako cos innego np na zdjeciu stol podpis zelazko. Bylo wielu nieznajomych ludzi , w tym w grupie rzucil mi sie w oczy jeden z mezczyzn ,mial w sobie cos niesamowitego,ze trudno bylo na niego nie patrzec, ale oczywiscie troche glupio tak sie obcemu natarczywie przygladac, ale zignorowac go bylo jeszcze trudniej, bardzo mnie to zaintrygowalo, ale tez nie mialam smialosci podejsc i zagadac, tym bardziej ze byl w jakims towarzystwie, ale nikt nie robil tam takiego wrazenia, choc nie robil nic takiego, ani nie wygladal niewiadomo jak, zachowywal sie spokojnie i myslalam ze mnie nie widzi, nie wiedzialam jak go opisac, moze jak kogos kto cale zycie spedzil wsrod piekna i pieknych przedmiotow, nie wiem dlaczego ,ale takie budzil skojarzenia, moze muzyk . albo jeden z wystawiajacych artystow byl tam tez niezly bankiet, troche krepowalam sie poczestowac, wiec zagadalam jakies starsze Panstwo, i poczestowalismy sie jakos razem, zespolowo mezczyzna o ktorym wspominam stal bokiem i byl zajety rozmowa w swoim gronie ale ,jakby spostrzegl moje wachanie co do poczestowania sie, choc nie patrzyl i w tym momencie sam siegnal po winogron, zrobil to z takim wdziekiem jakby siegal po ambrozje, czegos takiego nigdy w zyciu nie widzialam, w tym jednym ruchu bylo tyle wdziecznosci, delikatnosci , piekniejszych niz wystawiane gdziekolwiek dziela sztuki, ze kompletnie mnie to zamurowalo, na chwiejacych sie nogach dotarlam do zaciemnionego pokoju, zeby sie ukryc ze swoim wzbierajacym wzruszeniem, akurat byl odseparowany pokoj telewizyjny, gdzie na ekranie latala podnoszona podmuchami wiatru foliowka Cos mnie wmurowalo w ziemie, ze nie moglam dac kroku a przez cialo przebiegaly dreszcze, z gory do dolu jakby sie jakis wielki kanal otworzyl, lecialo to tak intensywnie pare minut az przeszlo, jak jakis elektryczny prad, zaraz potem wyszlam . Do dzis ciekawi mnie kim byl tamten czlowiek.
~sRcAvkjFUPYghNj

trzeba ich zormuziec. Srodowisko filmowe to szczegolny przypadek, jergo patologicznas odmiana tzw. telewizyjni celebryci, to kurwidol, w ktorym za streczycieli wlasnego potomstwa roibia ich rodzice.To jest w tamtym "towarzystwie" standard, wiec nikt nie rozumie, jak mozna scigac kogos zaq cos, cvo w tym srodowisku jest nieomalze standardowymi zachowaniami.Tyle tylko, ze u nas sady boja sie "wajadalotow",niczym diabel wody swieconejtraktuja ich jak swiete krowy.Przywykli do tego i uwazaja to za swoje niezbywalne "prawa".Aresztowac i skazywac za cos takiego to mozna np. jakiegos tam Leppera, ale od nich, elyty,wara.A tu prosze, ikone ich srodowiska, symbol degrengolady i upadku moralnego, ktory obnosili na sztandarach, niczym lewactwo Che Guevare, osmielono sie potraktowac jak pierwszego lepszego obywatela z gminu.A przeciez Polanski nie jest z gminu ale z Gminy.Tyle ze sedzia okregowy w L.A.w Kalifornii wsadza do paki takie autorytety tuzinami.Bo w L.A., gdzie nie splunac, to lauret lub laureatka filmowego Oskara. Na nikim nie robi to najmniejszego wrazenia, tylko na naszych skundlonych, zakompleksionych elitach, ktore na plecach Polanskiego zalatwiali sobie jkakies tam chaltury w trzeciorzednych produkcjach.No to jecza ze strachu, , ze im sie urwa te chaltury.
~kclSEpcHKSxlH

A ja wam mowie kbtoeiy jedno :zanim usiadziesz do tekstow Sylwi wylacz wszystko w kuchni, sprawdz czy zelazko jest na off . wlasnie wykipial mi rosol moj jutrzejszy obiad.Tekst niewatpliwie wciaga i prowokuje do przemyslen.
~fMkkEHLk

Życzę wszystkim Roswellianom,
By ¶więta były okresem pojednania i spokoju,
By wszystkie problemy schowały się gdzie¶ w k±t,
Boże Narodzenie upłynęło w rodzinnej atmosferze,
Wszystkiego najlepszego i najsłodszego,
Góry słodko¶ci i wiele miło¶ci,
Mocy prezentów pod choink±,
Spełnienia najskrytszych marzeń i zrealizowania zamierzonych planów,
Pomy¶lno¶ci w każdym dniu Nowego Roku!

Składam życzenia już dzisiaj, bo niedługo wyjeżdżam. Czujcie się zimowo pozdrowieni:)))
lizzy_maxia

{o} popadł na manię niszczenia postów
megi

Dzięki Roswelloholiczka!!
coololinka

ale mi pokazuje, ze jej nie odnaleziono, bo nie ma takiego adresu..nie wchodzi caly czas :( Sprobuje jutro :)
rita

rita, próbuj dalej, mnie raz terz nie chciała wej¶ć, ale teraz jest OK
Kes_ALF

{o} a ty jak zawsze chcesz usuwać tylko wpisy
;-)

Kes_Alf stronka nie wchodzi....:(
rita

hyh znow mi sie to podoba :) Ta piosenka jest ¶liczna :
I shall...
secret-mind

Come to me now
And lay your hands over me
Even if it's a lie
Say it will be alright
And I shall believe
I'm broken in two
And I know you're on to me
That I only come home
When I'm so all alone
But I do believe
secret-mind

mamy małe opóĽnienie ze zdjęciami i tapetami. w każydm razie napewno będ± przed poniedziałkowym południem. sorry
Olka

Dzieki Kes_Alf Zaraz tam cos znajde... Wiecie, ze mama harrego Pottera, zanim wyszla za jego ojca (Jamesa Pottera) nazywala sie LILY EVANS. ;D
rita

Nie - jeszcze więcej niż 2 - bo usuniemy wpisy osób, które wpisały się wielokrotnie.
{o}

hmmm...niewiele z tego da sie odczytac;pppp
roswelloholiczka

J E S Z C Z E 2 W P I S Y P O D P E T Y C J A D O T Y S I A C A!!!!!!!!!!!:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
roswelloholiczka

mialo byc ma a nie mka(tak na wszelki wypadek):))))
roswelloholiczka

coololinka- ruszajacy sie avatar musi miec rozszerzenie ".gif"
, inne sie nie ruszaja.wielkosc nie mka nic do rzeczy.
roswelloholiczka

Gosiek ja wiem, wiem, ale my¶lę sobie, żeby¶ pisała dalej i w najbliższym czasie (około pół roku:))) nie widziała końca w tej "twojej wersji Roswell" (czyt. INNA LIZ ;) Hmm.... Które momenty najbardziej mi się podobały? Na pewno pierwsze spotkanie kosmitów z NY i Roswell, ich pierwsze, prawdziwe randki, i chociażby rekacja Maxa na bliĽniaki:) i wiele, wiele innych....
megi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8 | Następne