Nowości

:: Nowa skrzynka kontaktowa

 31.8.2009 | alex
Trochę czasu to trwało, ale w końcu mogę wam podać mój obowiązujący adres e-mail. Od dzisiaj wszelkie info, pytania itp. możecie wysyłać na e-mail alex@roswell.pl.
Przekierowanie mam ustawione na moją główną skrzynkę, którą sprawdzam średnio 10 razy dziennie, tak więc nic nie powinno mi umknąć.

Narazie czekamy z wielką niecierpliwością na 6 sezon Grey's Anatomy i na Private Practice. Tak dla informacji ten drugi serial oficjalnie nie leży w kręgu naszego zainteresowania, ale ze względu na Addison Shepherd od czasu do czasu będą się pojawiały jakieś newsy.

Tak więc piszcie, nawet tak aby wypróbować czy mój nowy (świetny) adres e-mail działa poprawnie.

Dodaj komentarz


Wasze komentarze

Podľa medzine1rodne9ho doohvoru o pre1vach zdravotne postihnutfdch me1 každfd človek pre1vo na vzdelanie a rovnocennfd život ako všetci ostatned. Veredm, že Vaše zdravotne postihnute9 dvojičky si vyžadujfa denne 24-starostlivosť a opateru a dohľad. Samozrejme ako rodič me1te spre1vne na zreteli aj ich vfdchovu a vzdele1vanie. Nakoľko nie je mi zne1me a akfd druh zdrvotne9ho postihnutia sa jedne1, ťažko sa vyjadriť. Ale možnosti sfa viacere9 - ak sa jedne1 o nižšed stupeň zdravotne9ho postihnutia mohli by sa vzdele1vať za pomoci asistenta aj v riadnej škole. Potom je to vzdele1vanie v špecie1lnych škole1ch. Najlepšie by bolo, keby ste podali bližšie vysvetlenie aspoň približne a kfd druh zdravotne9ho postihnutia sa jedne1 a tiež koľko majfa detičky rokov. Veď aJ ťažko zdravotne postihnute9 dieťa na invalidnom vozedku bez mente1lneho postihnutia sa vzdele1va v riadnej škole samozrejme v bezbarie9rovom prostreded a s pomocou asistenta. Prajem Ve1m veľa sedl, určite sa faspech dostaved, len to trve1 dlhšie ako u zdravfdch deted. Anna
~pQSRgl1R

Miałaś pecha, bo byłem w pracy :P Ale już odpisałem :)
ALEX_WHITMAN

Gratulacje
Już go nawet wypróbowałam, ale nie odpisujesz ;>
justynka__

A ja myślałem, że tysiące osób będzie mi gratulować :)
ALEX_WHITMAN